Zelfbevrediging

Casus

Janne is een vrouw met EMB. Ze is vaak onrustig en chagrijnig. Ze wriemelt en wiebelt veel in de rolstoel. Besloten wordt haar ’s avonds na het bad even tijd voor zichzelf te geven op de douchebrancard, zonder luier en toegedekt met een handdoek. Kennelijk wist ze al eerder hoe ze zichzelf kon bevredigen, want dit werkt heel goed: de onrust neemt af.