Bespreekbaar maken

Verkennen met de mond

Print Friendly, PDF & Email

Bespreekbaar maken: Wat wil ik bespreken en met wie?

Algemeen

Welke mogelijkheden heb ik om iets bespreekbaar te maken?

Bespreek met de gedragsdeskundige, de logopediste, de fysiotherapeut/ergotherapeut, ouders, teamleden, seksuoloog bij:

 • onvoldoende aandacht is voor stimuleren van een gezonde ontwikkeling ten aanzien van eten, drinken, exploreren met de mond
 • vermoedens van een behoefte of blokkade waar je niet goed weg mee weet, zoek naar verschillen en overeenstemming in interpretaties en ga iets uitzoeken met een werkdoel. Leg vast wat je bespreekt, wat je gaat uitproberen en waarom.
 • hanteren van bijtgedrag: interpreteren, bijsturen, alternatieven zoeken (zo mogelijk filmen en gezamenlijk bekijken wat de aanleiding is).

Specifiek voor de persoon met EMB

Is hij of zij erbij gebaat als ik iets bespreekbaar maakt?

 • Onderling op één lijn komen als ouders/begeleiders of begeleiders onderling als het gaat om interpretatie van signalen als bijten op speelgoed, een kus geven
 • Afstemmen wie wel en wie niet mag kussen, wanneer wel en wanneer niet en hoe je bijtgedrag begrenst
 • Onderzoek welke positieve ervaringen worden opgedaan met de mond als het eten regelmatig met veel moeite verloopt

Organisatie

Wat wil de organisatie dat ik bespreek en met wie?

Onderzoek of iets is vastgelegd over wat je moet bespreken, meestal met de gedragsdeskundige of de manager, of met de ouders

 • (Bijna)verslikken: dit kan een noodsituatie worden
 • Gebruik van dwang tijdens het eten: dit mag niet, maar even doorzetten is regelmatig nodig
 • Wanneer je als begeleider gebeten wordt: bezoek aan de huisarts is soms nodig
 • Zichzelf bijten of overmatig sabbelen: hierbij kan ook een arts ondersteunend zijn
 • Zoenen: op de wang of het voorhoofd maar niet op de mond