Kennis

Verliefdheid en relaties

Print Friendly, PDF & Email

Kennis: Wat moet ik weten?

Algemeen

Verliefdheid, relaties en seksuele ontwikkeling

We spreken van verliefdheid wanneer iemand zich erg tot een ander aangetrokken voelt. Het maakt iemand vrolijk, het geeft energie, het kan een verslavende werking hebben. Het kan voelen als kriebels of vlinders in je buik. Soms zegt men: de hormonen gieren door je lijf. Dit zijn stoffen als endorfine, dopamine, adrenaline en dat zijn ook letterlijk zeer verslavende stofjes. Verliefdheid hoeft niet wederkerig te zijn en zal niet altijd leiden tot een verandering in de relatie die je met die persoon hebt. Verliefdheid wil niet altijd zeggen dat je ook een seksuele relatie met iemand wilt, maar soms ook wel.

In de verschillende leeftijdsfases heeft verliefdheid een andere invulling. De gerichtheid en intentie varieert.

  • 4-6 jaar: verliefdheid op verzorgers
  • 6-8 jaar: verliefdheid en seksuele gevoelens worden niet aan elkaar gekoppeld, verschil tussen verliefdheid en vriendschap wordt herkenbaar
  • 8-10 jaar: begin ontwikkeling van uiterlijke geslachtskenmerken, fantasieën over verliefdheid, ook verliefdheid op seksegenoten
  • 10-12 jaar: begin puberteit, verliefdheid op leeftijdsgenoten, maar ook op idolen
  • 13-17 jaar: periode van verwarring en helderheid over eigen seksuele voorkeur
  • 18-25 jaar: toenemend zelfbewustzijn, levensvragen worden belangrijk, keuze voor partner

Specifiek voor mensen met EMB

Wat is er bekend vanuit de theorie of de praktijk?

Mensen met EMB hebben gemiddeld een cognitieve ontwikkelingsleeftijd onder 24 maanden, maar door lichamelijke veranderingen en hormonen lijken ze in de seksuele ontwikkeling stappen verder te kunnen maken. Mensen met EMB zijn afhankelijk van anderen in de mogelijkheid verliefd te worden of relaties aan te gaan. Ze hebben een beperkt aantal vaste relaties. De ouders zijn vaak de enige constante relaties.
Een gezonde hechting met de ouders of verzorgers is de basis voor relaties met anderen. Of er in die De hechting met de ouders komt door langdurige ziekenhuisopnames na de geboorte niet altijd als vanzelf tot stand. De begeleiders wisselen door de jaren heen en soms komt er niet alsnog de kans om een gezonde hechting te ervaren. Dan is het belangrijk om aan de mogelijkheid van de hechtingstherapie van Paula Sterkenburg te denken.

Mensen met EMB hebben recht op participatie in de samenleving, maar vaak ontbreekt het hen aan mogelijkheden om verder te komen dan de eigen woning en de dagbestedingslocatie. Dit beperkt hen in de mogelijkheden om relaties aan te gaan.

Een mannelijke begeleider met een zware stem kan ineens merken dat de meiden met EMB met volle aandacht naar hem kijken of gaan giechelen. Een jonge stagiaire met lang blond haar kan merken dat ze meer aandacht krijgt van mannen met EMB dan haar collega’s. Soms zijn er groepsgenoten die jarenlang bij elkaar in de buurt blijven, waardoor er interesse voor elkaar kan ontstaan. Helaas hebben ze niet zelf de mogelijkheid om dichter bij elkaar te komen, door de stoelen en/of motorische beperkingen om naar elkaar toe te bewegen, bovendien is de visus vaak beperkt.

Wanneer er verstoringen in de mogelijkheid verliefd te worden zijn, kunnen ze mogelijk worden weggenomen of opgeheven worden?
Soms is er behandeling nodig om verstoring in het aangaan van relaties op te heffen.

Organisatie

Is er voldoende kennis?

  • Kennis van de mogelijkheid om verliefd te zijn.
  • Kennis van de mogelijkheid relaties te kunnen hebben, met de mogelijkheid in elkaars fysieke nabijheid te zijn.
  • Beschikbaarheid van seksuologen of relatietherapeuten die te raadplegen zijn
  • Beschikbaarheid van behandelmogelijkheden binnen of buiten de eigen organisatie