Handelen

Ontdekken van het geslacht

Print Friendly, PDF & Email

Handelen: Wat moet ik doen, wat moet ik laten?

Algemeen

Wat vind ik zelf belangrijk om te doen, wat doen anderen, wat wordt er verwacht?
In de verzorging is het vanzelfsprekend om iemand te verschonen en de geslachtsdelen te wassen. Schoon en fris. Dat doe je bijvoorbeeld met een washandje met warm water, snel en discreet. Maar wat als die persoon een erectie heeft? Doe je dan snel de luier weer om of laat je hem even zo liggen? Er zullen onderlinge verschillen zijn, soms is er een afspraak over of een taakverdeling (stagiaire niet, persoonlijk begeleider wel). Als die afspraken er niet zijn kan je onderzoeken of dat wenselijk is.

Specifiek voor de persoon met EMB

Wat verwacht deze persoon van mij? Of de ouders/verwanten

Merk je lichamelijke sensaties op bij mensen met EMB en kan je dit benoemen, probeer dit dan te erkennen en er tijd voor in te ruimen. Bijvoorbeeld door iemand langer onder de douche te laten met de waterstaal op zijn of haar geslacht. Een man met EMB die een erectie heeft, kan je mogelijk langer op de douchestretcher laten liggen.Warm toegedekt met een handdoek en veilig afgeschermd zodat hij niet kan vallen. Kom je dan in de problemen met je tijd? Overleg met anderen hoe zij dat oplossen. Bij een vrouw met EMB is een lichamelijk signaal van seksuele opwinding veel moeilijker te zien. Misschien merk je op dat er opwinding is of een behoefte is zichzelf te bekijken of te verkennen. Laat haar dan ook even liggen met een handdoek over haar heen.

Wat kan je doen:

  • Gelegenheid bieden zichzelf te kunnen bekijken, eventueel in de spiegel
  • Gelegenheid bieden zichzelf te kunnen bevoelen, toegedekt met een badhanddoek
  • Denk na over privacy, veiligheid en duidelijkheid: waar en in aanwezigheid van wie?
  • Uitstel van behoeftebevrediging is gezien de ontwikkelingsleeftijd niet altijd mogelijk en afleren is niet wenselijk: probeer ruimte te bieden op een vast tijdstip met een vast ritueel waardoor herkenbaarheid kan optreden. Bijvoorbeeld een tijdstip rondom een bad- of verschoningssituatie, met een geurtje, gedempt licht en zachte muziek.

Wat hebben mensen met EMB nodig om geprikkeld te worden? Wanneer je merkt dat iemand op een terrasje naar mooie vrouwen kijkt is dat tamelijk onschuldig.Een pin-up foto is misschien al op de grens, maar naar een pornofilm kijken kan in de regel niet. Waarden en normen van de ouders, de organisatie, jezelf of collega’s zullen niet altijd overeenkomen. Probeer de behoefte van de persoon met EMB zo goed mogelijk te formuleren. Maak dit bespreekbaar, het kan helpen om tot overeenstemming te komen.

Seksuele voorlichting voor mensen met EMB zal in de regel niet veel verder gaan dan “wat zit er aan je lijf?” “wat voel je?”en voor een enkeling misschien: “waar komen de baby’s vandaan?” In de puberteit komen daar de thema’s “ongesteldheid en natte droom” eventueel nog bij. Het lekkere gevoel van het eigen lijf kan een onderwerp worden en in een enkel geval doelgerichte masturbatie. Hierover praten, met verhaaltjes, plaatjes of voorwerpen is meestal niet mogelijk bij mensen met EMB. En als je er al over praat zullen ze alleen dat oppikken wat interessant voor hen is.

Bestaande en aangepaste voorlichtingsboekjes en -materialen zijn in de regel niet goed te gebruiken omdat ze verbeelding veronderstellen en veel meer willen uitleggen dan soms nodig is. Soms zijn boekjes voor jonge kinderen meer passend om aan te sluiten en zicht te krijgen op de eenvoud van de beleving.Een Multi Sensory Storytelling boek kan in vereenvoudigde versie, met passende materialen, op de persoon en diens behoefte afgestemd worden.

Zoek naar mogelijkheden om zelf een boek te maken op internet met als zoekwoorden Multi Sensory Storytelling of Voorlezen Plus.

Organisatie

Wat verwacht de organisatie van mij?

  • Is er een gedragscode, weten we wat we wel en niet mogen doen vanuit de visie van de organisatie?
  • Als begeleider mag je geen seksuele handelingen te verrichten bij je client. Maar mag je een medewerker inhuren (SARR) die handelingen verricht?

Lees meer
Het boekje Zin in jezelf van Martine Delfos, is bedoeld voor kinderen die voor het eerst masturberen. Het is geschreven met respect voor verschillende standpunten en levensovertuigingen. Om zelf of misschien zelfs samen met de persoon met EMB te lezen.