Bespreken

Ontdekken van het geslacht

Print Friendly, PDF & Email

Bespreken: Wat wil ik bespreken en met wie?

Wanneer het gedrag in zo concreet mogelijke termen beschreven is en er is een vermoeden van de betekenis, is de volgende stap het bespreken van het gedrag met de ouders en teamleden. Het doel van het gesprek kan variëren: je wil je anderen informeren over het geobserveerde gedrag (informatief gesprek). Je wilt hen nader informeren over de seksuele ontwikkeling van het kind (voorlichtingsgesprek). Of je wilt samen het gedrag interpreteren en gezamenlijk tot een manier van omgaan met het gedrag komen, zoals handelingsregels of nog werkdoelen om het gedrag verder te onderzoeken (oplossingsgericht gesprek).

Algemeen

Welke mogelijkheden heb ik om iets bespreekbaar te maken?

Bespreekbaar maken van een onderwerp als seksuele ontwikkeling en met name de geslachtsdelen heeft een zekere lading. We zijn het niet gewend, er kleeft een taboe aan. Het vraagt lef om dit onderwerp voor de eerste keer te bespreken. Wanneer het een vast agendapunt wordt of onderdeel van een ondersteuningsplan is het gemakkelijker en gewoner.

Onderwerpen kunnen als stellingen worden besproken, of vanuit de vragenlijst seksueel gedrag.

  • Het ontdekken van de eigen geslachtsdelen is een heel normale ontwikkelingsstap, vergelijk het met het jonge kind, dit betekent niet dat het moet leiden tot masturberen of orgasme
  • Ontdekken van de eigen geslachtsdelen moet mogelijk zijn, maar niet overal en niet in aanwezigheid van anderen
  • Bedenk wat je eigen normen en waarden zijn en die van het gezinssysteem

Specifiek voor de persoon met EMB

Is hij of zij erbij gebaat als ik iets bespreekbaar maakt?

  • Geef erkenning voor gevoelens/gedrag
  • Zoek onderlinge afstemming
  • Besteed in de ondersteuningsplanbespreking aandacht besteed aan dit onderwerp
  • Bespreek met of eerst zonder ouders/verwanten wat je opvalt

Organisatie

Wat wil de organisatie dat ik bespreek? En met wie?
Onderzoek of er in jouw organisatie de mogelijkheid is om een bespreking rond dit onderwerp te organiseren. Bijvoorbeeld tijdens een ondersteuningsplanbespreking of buiten de bestaande overlegvormen om en met alle betrokken medewerkers en ouders.