Voor wie

Print Friendly, PDF & Email

Voor wie is deze website bedoeld?

Deze website is in de eerste plaats bedoeld voor begeleiders en ouders van mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). Zij hebben dagelijks te maken met gedrag of een signaal waar al dan niet op gereageerd moet worden. Maar ook gedragsdeskundigen, therapeuten, managers en bestuurders kunnen de informatie gebruiken.

Begeleiders
Wat wordt er van ons verwacht?

Ouders
Wat vinden wij belangrijk?

Bestuurder/manager
Hebben we een visie op seksualiteit die rekening houdt met de specifieke behoeften van mensen met EMB? Zie ook de publicatie Seksualiteit en seksueel misbruik, visie en beleid als basis voor goede zorg en kwaliteit van bestaan, praktische handvatten voor managers in de verstandelijk gehandicaptenzorg (VGN, Kennisplein, 2011)

Gedragsdeskundige
Zijn de ontwikkelingsaspecten voldoende in beeld? Hoe ondersteun je begeleiders bij een vermoeden van seksueel gedrag van de persoon met EMB?
Kunnen begeleiders vrij van eigen waarden en normen handelen en het gedrag bespreekbaar maken met ouders?

Arts/psychiater
Is er sprake van ziekte, stoornis of verstoring?

Seksuoloog
Is er kennis over seksualiteit, behoeftes, is er sprake van een seksuele stoornis?

Docenten
Docenten van opleidingen voor begeleiders, gedragsdeskundigen en artsen die werken met mensen met EMB.

 

Downloads

Zie meer downloads »