Home

Meer regie over eigen seksualiteit en seksuele ontwikkeling voor mensen met EMB

Eigen invloed en meer geluk

Mensen met ernstig meervoudige beperkingen zijn 24 uur per dag afhankelijk van anderen en hebben weinig mogelijkheden om regie te ervaren over hun eigen leven. Regie kunnen hebben over hun eigen seksualiteit lijkt vrijwel onmogelijk en razend ingewikkeld. Juist daarom is meer kennis hierover belangrijk evenals handreikingen om met seksualiteit om te gaan.
Meer over dit onderwerp »