Bespreken

Sensaties van de anus

Print Friendly, PDF & Email

Bespreken: Wat wil ik bespreken en met wie?

Algemeen

Welke mogelijkheden heb ik om iets bespreekbaar te maken?

 • Met een fysiotherapeut, speltherapeut, SI-therapeut, AVG, psycholoog, seksuoloog of multidisciplinair team
 • Gebruik maken van kennis van een plas- en poeppoli van een medisch centrum
 • Zindelijkheidstraining: op een po of WC leren poepen
 • Onderzoeken wat bijwerkingen zijn van medicatie
 • Onderzoeken of er een medisch of motorisch probleem is (zoals obstipatie)
 • Onderzoeken of er een psychisch probleem is: angst, depressie, koppigheid
 • Onderzoeken of er een behoefte om te kliederen of te smeren met sensopatisch materiaal

Specifiek voor de persoon met EMB

Is hij of zij erbij gebaat als ik iets bespreekbaar maakt?

 • Wanneer de ontlasting goed verloopt heeft dit veel voordelen. Het werkt door in het ervaren van invloed en op de kwaliteit van leven?
 • Onderzoek de mogelijkheid een zindelijkheidstraining te geven, om te leren vasthouden en loslaten?
 • Aanpassen van de voorwaarden om de kans zo groot mogelijk te maken om te kunnen poepen
 • Voldoende tijd, voldoende privacy, voldoende beweging, voldoende warmte?
 • Afstemming van ieders reactie op smeren, bijvoorbeeld: afleiden, geen aandacht, schoonmaken, mogelijkheden zoeken om een volgende poging te voorkomen, smeren met andere sensopathische materialen

Organisatie

Wat wil de organisatie dat ik bespreek en met wie?
Vanuit de organisatie mag onderkend worden hoe belangrijk het is om zichzelf te kunnen ontlasten.