Grenzen in contact

Casus

Tess schatert het uit als haar moeder haar een “flubber” kus op de buik geeft. De begeleiders zagen dat en vonden het zo leuk dat ze dit zelf ook gingen doen tijdens het verschonen en bij het omkleden voor het zwemmen. Toen de manager dit zag werden de begeleiders teruggefloten. Hij veronderstelde dat deze handelswijze als grensoverschrijdend zou kunnen worden aangemerkt. Na overleg met de gedragsdeskundige werd vastgesteld welke emotionele leeftijd de cliënt heeft en wat het belang is van deze manier van contact maken. Er werd vastgelegd wie dit mag doen en in welke situaties, met instemming van de ouders. Door hier transparant in te zijn komt de organisatie niet in de problemen.