Bespreken

Verliefdheid en relaties

Print Friendly, PDF & Email

Bespreken: Wat wil ik bespreken en met wie?

Algemeen

Welke mogelijkheden heb ik om iets bespreekbaar te maken?

  • Ga bij jezelf na of je je vrij voelt om een vermoeden van verliefdheid met teamleden te bespreken
  • Bedenk of het belangrijk genoeg is en of je het mag bespreken
  • Zoek uit of je mag uitproberen of twee personen met EMB het leuk vinden om naast elkaar op het waterbed te liggen of dat je het eerst moet overleggen

Specifiek voor de persoon met EMB

Is hij of zij erbij gebaat als ik iets bespreekbaar maakt?

  • Het gedrag van verliefdheid wordt bevestigd door andere ervaringen
  • Er wordt gezocht naar mogelijkheden dit vaker te kunnen beleven
  • Er wordt gezocht naar mogelijkheden dit uit te breiden tot relatievorming

Organisatie

Wat wil de organisatie dat ik bespreek en met wie?

Vanuit de organisatie kan van je verwacht worden dat je de ouders op de hoogte brengt van verliefdheden en relaties

  • op het moment dat je bemerkt dat iemand verliefd is op een ander
  • of op het moment dat je daar je handelen op afstemt