Lichamelijk contact

Print Friendly, PDF & Email
 • Kennis: Wat moet ik weten?

  Door lichamelijk contact voelen we ons lijf en de sensaties van het lijf. Voor de seksuele ontwikkeling is het van belang dat er positieve ervaringen worden opgedaan met het hele lijf. In de koestering, het voelen, gewaar worden en samen beleven van beweging en contact. Lichamelijk contact is tijdens de verzorging vaak functioneel, maar dat betekent niet dat het niet respectvol en liefdevol kan zijn.

  Meer over Kennis »
 • Bewustwording: Waar kijk ik precies naar?

  Wat heeft lichamelijk contact te maken met de seksuele ontwikkeling? Lichamelijk contact is de basis voor relatievorming. Een positieve lichaamsbeleving en positieve lichamelijke ervaringen zijn de basis voor een gezonde seksuele ontwikkeling.

  Meer over Bewustwording »
 • Bespreken: Wat wil ik bespreken en met wie?

  Onderwerpen die je bespreekbaar zou willen maken met je teamleden en de gedragsdeskundige of met ouders: Eenduidigheid over het aanbieden van lichamelijk contact; Wie, wanneer, waar en hoe mag aanraken en lichamelijk contact maken; Verstoorde prikkelverwerking; Traumatische ervaringen op het gebied van aanraking en lichamelijk contact; Zelf op een minder prettige manier aangeraakt worden door de persoon met EMB en hoe ermee om te gaan…

  Meer over Bespreken »
 • Handelen: Wat moet ik doen, wat moet ik laten?

  Wat vind ik zelf belangrijk om te doen, wat doen anderen, wat wordt er verwacht? Pas wanneer je jezelf vrij en veilig voelt kan je stoeien, knuffelen, dansen, zwemmen en iemand tegen je aan laten liggen. Dit lukt beter wanneer je de cliënt wat langer kent en als je kan inschatten dat dit passend is bij de emotionele leeftijd…

  Meer over Handelen »