Verliefdheid en relaties

Print Friendly, PDF & Email
 • Kennis: Wat moet ik weten?

  We spreken van verliefdheid wanneer iemand zich erg tot een ander aangetrokken voelt. Het maakt iemand vrolijk, het geeft energie, het kan een verslavende werking hebben. Het kan voelen als kriebels of vlinders in je buik. Soms zegt men: de hormonen gieren door je lijf. Dit zijn stoffen als endorfine, dopamine, adrenaline en dat zijn ook letterlijk zeer verslavende stofjes. Verliefdheid hoeft niet wederkerig te zijn en zal niet altijd leiden tot een verandering in de relatie die je met die persoon hebt.

  Meer over Kennis »
 • Bewustwording: Waar kijk ik precies naar?

  Een relatie kan door verliefdheid een seksuele lading krijgen. In verschillende fases van de seksuele ontwikkeling kan er sprake zijn van verliefdheid. Verliefdheid op de verzorger, op iemand van de eigen sekse of van de andere sekse of beiden. Je kan ineens opmerken dat twee groepsgenoten meer dan voorheen naar elkaar kijken en lachen Of je merkt dat die persoon met EMB verliefd op jou lijkt te zijn.

  Meer over Bewustwording »
 • Bespreken: Wat wil ik bespreken en met wie?

  Welke mogelijkheden heb ik om iets bespreekbaar te maken? Ga bij jezelf na of je je vrij voelt om een vermoeden van verliefdheid met teamleden te bespreken; Bedenk of het belangrijk genoeg is en of je het mag bespreken; Zoek uit of je mag uitproberen of twee personen met EMB het leuk vinden om naast elkaar op het waterbed te liggen of dat je het eerst moet overleggen…

  Meer over Bespreken »
 • Handelen: Wat moet ik doen, wat moet ik laten?

  Wat vind ik zelf belangrijk om te doen, wat doen anderen, wat wordt er verwacht? Wees transparant: zorg ervoor dat anderen weten wat je doet en waarom; Sluit aan bij wat je ziet, interpreteer niet te snel, maar wees ook niet te voorzichtig “het zou kunnen dat…” en dit is wat ik moet doen. Zoek uit wat je mag uitproberen wat je eerst moet bespreken; Bedenk: wat ik zelf zou verwachten van een begeleider als het mijn kind was…

  Meer over Handelen »